דף הבית טפסים ונהלים צור קשר
חמשת ערכי הליש"ה : למידה, יישום, שיתוף, הערכה, שנבחרו כמובילים את פעולות מרכז הפסג"ה בקריית מלאכי.

גיבוש תכנית ליש"ה התפתחות מקצועית ברוח ערכי הליש"ה : התבוננות על תהליכי החשיבה סביב ועדות ההיגוי במרכז פסג"ה קרית מלאכי / ד"ר דורית סימון למידה, יישום, שיתוף, הערכה : אלו הם ערכי הליש"ה לפיהם בחר מרכז פסג"ה קריית מלאכי להוביל ולקדם תהליכי פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה באזור ההזנה שלו. פיתוח מקצועי של עובדי הוראה נתפס כיום כצורך חיוני לאור השינויים המהירים המאפיינים את עידן הידע וטכנולוגיה בו אנו נמצאים. לפי הגדרותיו, פיתוח מקצועי הוא כל פעילות המרחיבה את המיומנויות, הידע או ההבנה של המורים, תורמת למקצועיותם ומומחיותם, ומגבירה את יעילות תהליכי ההוראה-למידה שהם מקיימים. פיתוח מקצועי נחשב לתהליך מתמשך המלווה את המורה לאורך כל תקופת עבודתה (ling-life learning). מקובל לחשוב שלאורך חייה המקצועיים המורה לומדת במצבים ותהליכים מגוונים של העשייה שלה, בבית הספר או מחוצה לו : במהלך שיעור בחדר הכתה שלה, בשיחה קצרה במסדרון, במפגשי צוות ובקהילת בית הספר, בקורסים או סדנאות של התפתחות מקצועית. מתוך כך, לצד תהליכי למידה במקום עבודתה, על ידי הדרכה אישית או בהשתתפות כלל קהילת בית הספר, המקום השכיח השני בו המורה לומדת הם קורסי ההשתלמות המתקיימים במרכזי הפסג"ה. המחקר מצביע על מספר מאפיינים הנדרשים בקורס פיתוח מקצועי כדי להפוך אותו ליעיל. 1. מיקוד בתוכן: פעולות הלמידה צריכות להיות ממוקדות בתוכן ההוראה, במיומנויות ובדרכי ההוראה של המורה, תוך התייחסות ישירה לדרכים בהם מתקשרים כל אלו לאופני הלמידה של התלמידים.2. למידה פעילה: הקורס חייב ליצור עבור המורים הזדמנויות להשתתף באופן פעיל בלמידה על ידי תצפית במומחה, דיון ומשוב על תצפית בהפעלת שיעור, הערכת תוצרי למידה של תלמידים, ניהול דיון וכדומה. 3. לכידות: חייבת להיות התייחסות לקשרים בין ידע המורה, אמונותיו ותפיסותיו, לבין התכנים הנלמדים במסגרת הקורס. וכן, חייבים להיות חיבורים בין תוכן הקורס למדיניות המערכת החינוכית, מטרותיה ויעדיה. 4. משך הזמן: נדרש מספיק זמן, מבחינת מספר אירועי הלמידה, אורכם, ומשך תקופת הלמידה בה הם מתקיימים. 5. זיקה בין המורים: למידה היא תהליך חברתי ויש עדיפות ברורה לקבוצת מורים מאותו בית ספר, שכבה, או תחום לימוד. עם זאת, תהליכי הערכה בארץ מצביעים על כך שקורסי ההשתלמויות במתכונתם המסורתית (כלומר: למידה המתקיימת בדרך סדנאית ועיונית בחדר ההרצאות במרכז הפסג"ה או בחדר המורים בבית הספר) לא תורמים לשינוי קבוע ובר קיימא בעבודת המורים בבית הספר. כמו כן, קורסי השתלמויות המתקיימים בבית הספר לא תמיד מסייעים לו להפוך ל"אירגון לומד", שיש בו תרבות של מחוייבות להתפתחות מקצועית של צוות המורים, תוך קיום תהליכי הערכה פנימית המתמקדים בנושאים ובשאלות אותנטיות הנובעות מתכנית העבודה של בית הספר. כל זאת, תוך הגברת כוחם של המורים העמיתים להתייעץ, לשתף ולעצב את הידע הנוצר אצל כל אחד ואחת מהם. בתשע"ד יצר מרכז פסג"ה קרית מלאכי תמונת עתיד שבה מתוארת שאיפתו להיות "מקום ומקור לסמכות ידע להתפתחות מקצועית של עובדי הוראה" המוביל לעיצובם של המורים ומורי המורים כ"כמופת למחוללי שינוי בר קיימא במערכת החינוך המגביר מיצוי יכולות למידה של תלמידים". כדי לממש שאיפה זו מקיים מרכז הפסג"ה בקרית מלאכי בשלוש השנים האחרונות מהלכים שונים שאחד מהם הוא שיח פדגוגי עם כלל השותפים לעשייה החינוכית באזור ההזנה של המרכז, במסגרת ועדת היגוי. במוקד כל ועדת היגוי נצבת שאלת מהות הנוצרת מתוך הממצאים והתובנות של הוועדה הקודמת. סביב שאלה זו מתקיים דיון המשלב בין התאוריה לפרקטיקה, ודרכו מתגבשות דרכי פעולה לקידום הפיתוח המקצועי, בפרט, והשגת מטרות חינוכיות, בכלל. ועדת ההיגוי הראשונה בתשע"ג, עסקה בשאלה כיצד ניתן להגביר את השותפות בין מרכז הפסג"ה לבין שותפי התפקיד באזור ההזנה, ולחזק את מערכת הקשרים ביניהם, כדי לתת מענה מותאם להשגת מטרות החינוך באזור ההזנה. תוצאות הדיון הדגישו את חשיבות הצורך בבניית כלים ליישום הנלמד בהשתלמויות והפצת הידע בשדה. ואכן, וועדת ההיגוי הבאה התקיימה סביב חמשת ערכי הליש"ה : למידה, יישום, שיתוף, הערכה, שנבחרו כמובילים את פעולות מרכז הפסג"ה בקרית מלאכי. במהלך הועדה התבקשו השותפים לבחון מה הם הרווחים מיישומי הלמידה בשדה החינוכי, מה יהיו הדרכים למימוש הרווחים האלו, וכיצד יכול מרכז הפסג"ה לסייע למנהלים בבחינת יישומי הלמידה. בין ההצעות שהועלו בולטות פעולות הקוראות, מצד אחד, למעורבות המנהל בבית הספר בתכני ההשתלמות ויצירת תרבות בית ספרית של למידת עמיתים המתבטאת בקיום צפיית עמיתים בשיעורים ומתן במה למורה ליישומי הלמידה, ומצד שני, לעידוד מורי המורים לתת למורים מטלות ביצוע ליישום בכיתה בעקבות מפגשי ההשתלמות. ברוח זו נולד נושא ועדת היגוי האחרונה, שנערכה במרץ 2015, מתוך ההבנה שרק במספר בתי ספר מתקיימים מהלכים מסודרים של למידת עמיתים בעקבות צפייה בשיעורים. זאת, למרות שההשתלמות התקיימה בתוך בית הספר, בקרב קבוצת מורים שיש בין חבריה קשרים יום יומיים. כדי לאפשר חשיבה חדשה שתתרום ליישום הנלמד בהשתלמות בבית הספר, עסקה ועדת ההיגוי האחרונה בסדירויות אירגוניות המקדמות סדירויות פדגוגיות. סדירות אירגונית היא פעולה או מהלך מתוכנן, הנובע ממטרה אופרטיבית, ומתבצע באופן קבוע בבית הספר כדי להשיג את השינוי הרצוי, את התוצאה או התפוקה המתוכננת. בדיון משותף בין מנהלות ומנהלי בית הספר, סגניהם, מורה המורים שהנחה את ההשתלמות ושותפים נוספים, יצרו נציגי כל בית הספר תוכנית להטמעת סדירויות אירגוניות המתאימות לחדשנות הפדגוגית שנלמדה בהשתלמות ואותה הם מבקשים לבסס בבית הספר: פעולות קבועות של רכז התקשוב במהלך השנה, למידת עמיתים של רכזי תחום דעת ומורים בשעה שבועית, תצפית חודשית ומשוב למורות בהוראה דו-גילית, שלוש תצפיות עמיתים בשנה במורות בתחומי הליבה אנגלית ומדעים, הצגת תוצרי הערכה חלופית ארבע פעמים בשנה, תכנון ארבע מפגשים בין ילדי הגן לתלמידים בנושא השפה העברית, במשותף על ידי גננת ומורת כתה א, וכדומה. ההתלהבות וההתגייסות של כל השותפים ללמוד יחד על העשייה שלהם בבתי הספר, מראה ששיתופי פעולה מתמידים וכנים, מסייעים להשבחת ההוראה ומקדמים הישגי לומדים בכל מוסדות החינוך של אזור ההזנה של פסג"ה קרית מלאכי.