דף הבית טפסים ונהלים צור קשר
השתלמות רכזי השתלבות מיועדת לרכזי השתלבות בבתי הספר היסודיים ובחט"ב

מטרת ההשתלמות להכשיר לתפקידם את רכזי השתלבות בבית הספר, כך שיוכלו להבטיח קידום תלמידים עם צרכים מיוחדים, מתן הזדמנויות למיצוי יכולותיהם הלימודיות החברתיות והרגשיות, והשתלבותם המיטבית במסגרת הכיתה. ההשתלמות תפתח אצל הרכז/ת הבנה, מודעות ויכולת למיפוי הקשיים הרגשיים והלימודיים של התלמידים ותעסוק בדרכים להתאמת פעולות ההוראה לתלמידים אלו באופן כיתתי ופרטני. כמו כן, התכנית שמה דגש על תפקידו של הרכז להוביל ולהטמיע את השינוי בתוך כתלי בית הספר תוך פיתוח כישורי הדרכה ועבודת צוות. ההשתלמות תשלב אמצעים מגוונים כמו: סיטואציות אותנטיות, סרטי וידאו, סימולציות פדגוגיות ובתחום התקשורתי, ראיונות עם הורים לילדים מתקשים, מורים ותלמידים וניתוח מקרים מעבודת הרכזים בשטח.