דף הבית טפסים ונהלים צור קשר

"אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד"(בנג'מין פרנקלין) צוות מרכז פסג"ה קריית מלאכי פועל לפיתוח ולטיפוח סגלי ההוראה, על פי מרכיבי פעולה המותאמים לצרכי המורה – הלומד. שואף לפעול ברוח ערכי: התחדשות, שיתופיות, איתור צרכים למידה והערכה, מתוך הבנה ואמונה כי התפתחות מקצועית איכותית חיונית לשמירה על הוראה איכותית, מובילה למצוינות ולהישגים בקרב עובדי ההוראה ובכך משפיעה על הישגי התלמידים. המרכז פועל לקידומם המקצועי ולהתפתחותם של עובדי ההוראה באזור, בהלימה ליעדי המשרד והמחוז, תוך ראיית צרכיהם המקצועיים-אישיים וצרכי המערכת החינוכית העירונית והאזורית. תכנון המהלכים ובניית המסגרות לפיתוח המקצועי מתבצע תוך שותפות מירבית בין כל הגורמים המעורבים בראייה מערכתית. מרכז הפסג"ה מברך על הכניסה של מרבית עו"ה במערכת החינוך האזורית ל"אופק חדש" והחל משנת הלימודים תשע"ד יצטרפו גם חטיבות הביניים והחטיבות העליונות לרפורמות : "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". בפנינו עומדים אתגרים משותפים להתפתחותה המקצועית של מערכת החינוך ועובדי ההוראה תוך הבניית תהליכים ליישום הנלמד בכיתה, תהליכי הערכה ובקרה זימון מסגרות ומתודולוגיות חדשניות לשיפור איכות ההוראה בהתאמה למאה ה-21. בברכת למידה פורייה , משמעותית ומאתגרת!דורית דקל